Nätmäklare - digitala fastighetsmäklare

De nya digitala fastighetsmäklare som arbetar online och kallas nätmäklare eller internetmäklare har etablerat sig på allvar under senare år.

Vad skiljer mäklare på nätet från de traditionella mäklarna?

Det som utmärker nätmäklare bland andra mäklare är framförallt det låga fasta arvodet. För att erbjuda detta låga arvode har nätmäklarna valt att låta säljarna själva ta hand om vissa moment i försäljningen. Det handlar i första hand om att säljarna tar hand om visningar medan nätmäklarna tar hand om om marknadsföring och administration.

Nätmäklare är fulllvärdiga fastighetsmäklare. Nätmäklare har samma utbildningar, ansvar och är medlemmar i mäklarsamfundet/fastighetsmäklarförbundet. Skillnaden är att de har valt ett annat arbetssätt jämfört med de traditionella mäklarna.

Argument för och emot nätmäklare

Företrädare för traditionella mäklarfirmor påstår ofta att det är sämre att, som mäklarna online, låta säljarna själva sköta visningarna.

Från de digitala mäklarnas sida hörs istället motargument om att säljarna är bäst lämpade att hålla i visningarna. De vet ju allt om bostaden de säljer.

Dessutom så kan en säljare vara betydligt mer flexibel med visningar. En traditionell mäklare skall ju visa flera andra objekt parallellt. Om säljaren själv sköter visningen kan hen vara mer fokuserad på sin egen bostad som skall säljas.

Många säljare ifrågsätter de höga mäklararvodena samtidigt som de vill ha bättre inblick och kontroll. Nätmäklarna erbjuder ett alternativ. Säljarna får inblick i försäljningsprocessen och betalar ett lågt fast arvode.

Att anlita nätmäklare

Innan man anlitar en digital mäklare online skall man tänka igenom om man har tid och lust att engagera sig lite extra i försäljningen. Har man det så kan man spara tiotusentals kronor på mäklararvodet.

Lägst mäklararvode

Privatmäklaren är i dagsläget Sveriges billigaste mäklare.

* Nätmäklare benämns ibland även Internetmäklare, mäklare på internet, distansmäklare, lågprismäklare eller digitala mäklare