Nätmäklare

De nya fastighetsmäklare som i media kallas nätmäklare eller internetmäklare har etablerat sig på allvar under det sista året.

Vad skiljer dessa nya billiga mäklare från de traditionella mäklarna?

Det som utmärker nätmäklare bland andra mäklare är framförallt det låga fasta arvodet. För att erbjuda detta låga arvode har nätmäklarna valt att låta säljarna själva ta hand om vissa moment i försäljningen. Det handlar i första hand om att säljarna tar hand om visningar medan nätmäklarna tar hand om om marknadsföring och administration.

Nätmäklare är fulllvärdiga fastighetsmäklare. Nätmäklare har samma utbildningar, ansvar och är medlemmar i mäklarsamfundet/fastighetsmäklarförbundet. Skillnaden är att de har valt ett annat arbetssätt jämfört med de traditionella mäklarna.

Argument för och emot nätmäklare

Företrädare för de traditionella mäklarna brukar påstå att det är ett sämre alternativ att, som nätmäklarna, låta säljarna själva sköta visningarna.

Från nätmäklarnas sida hörs istället motargument om att säljarna är de bäst lämpade personerna att hålla visningarna. De vet ju allt om bostaden de säljer.

Många säljare och köpare har tröttnat på mäklare som många gånger missköter visningar och överlåter på assistenter att sköta jobbet, samtidigt som mäklarna tar ut höga arvoden. Nätmäklarnas erbjuder säljarna en god inblick i försäljningsprocessen och ett lågt fast arvode.

Att anlita nätmäklare

Om man funderar på att anlita en nätmäklare skall man tänka igenom om man har tid och lust att engagera sig lite extra i försäljningen. Har man det så kan man spara tiotusentals kronor på mäklararvodet genom att anlita en nätmäklare.

Lägst mäklararvode

Privatmäklaren är i dagsläget Sveriges billigaste mäklare.

Nätmäklare benämns ibland även Internetmäklare, mäklare på internet, distansmäklare, lågprismäklare eller lightmäklare